Krass kritikk av psykiatrisenter

Helsetilsynet kommer med sterk kritikk av driften ved det psykiatriske senteret i Fjell. Mange pasienter får ikke forsvarlig behandling.