Bellona: – Myndighetene må handle raskt

Bellona mener norske myndigheter har ansvar for å få igangsatt tiltak mot klimaendringer.