- Brant som et papirhus

Brannsjef kritisk til hvordan rekkehusene var bygd. 23 personer har mistet alt de eier.