Tunge argumenter på Giskes bord

Kritikken av statskirkeordningen er langt sterkere i del to av analysen av høringsrunden etter Gjønnes-utvalgets innstilling.