Beholder advokatbevillingen

Høyesterett lar kjendisadvokat Thor Bache-Wiig beholde bevillingen, etter at han er dømt til seks måneders fengsel.