Foreslår nød-SMS til politiet

Politiet bør opprette et nødnummer på SMS for å være mer tilgjengelig for ungdommer.