Kaffe mot demens

Moderate mengder av kaffe kan beskytte mot demens.