• (1/2)
    SKRED: Raskanten kan ses på tvers i midten av bildet. FOTO: HÅVARD H. JENSEN

Katastrofealarm etter stort jordras i Trondheim

Det er satt i gang masseevakuering av samtlige beboere i området ved rasstedet på Esp i Trondheim. Det er stor frykt for flere ras.