— Det er et mysterium for meg hvorfor regjeringen hastebehandler denne saken rett før man uansett skal ha en helhetlig gjennomgang av hele loven, sier stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke i Kristelig Folkeparti til NTB.

Han viser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) stiller seg sterkt kritisk til et lovforslag som nylig var ute på høring. Helse- og omsorgsdepartementet vil fjerne straffansvaret for privatpersoner som benytter seg blant annet av surrogati for å skaffe seg barn. Problemstillingen er blitt aktualisert ved flere anledninger den siste tiden, blant annet ved at tidligere politidirektør Øystein Mæland og hans partner skaffet seg barn ved hjelp fra en surrogatmor i USA.

Vennskapet med Mæland førte til at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) nektet å snakke om surrogati i Stortingets spørretime av inhabilitetsgrunner.

— Når departementets viktigste faglige rådgiver er så kritisk, styrker det mistanken om at regjeringen har latt seg styre av smale lobbyister, mer enn å vektlegge barnefaglige og juridiske hensyn, sier Håbrekke.

Han mener forslaget må legges bort inntil videre, og at straffebestemmelsene blir gjenstand for behandling i forbindelse med den store gjennomgangen av bioteknologiloven.