Én av fem mener avtalen er svært viktig. Tre av ti spurte mener at EØS-avtalen i mindre grad er viktig for bedriftene i kommunen. Mindre enn én av ti mener avtalen er svært lite viktig.

Det er i kommuner styrt av Arbeiderpartiet og Høyre at ordførerne og rådmennene i størst grad mener at EØS er viktig. I kommuner styrt av Senterpartiet er man minst imponert over hvor viktig avtalen er.

Undersøkelsen ble gjennomført i april. Alle landets ordførere og rådmenn, med unntak av Oslo, er spurt. 384 har besvart undersøkelsen.