Arbeiderpartiet får en oppslutning på 30,9 prosent på målingen, ned 3,6 prosentpoeng fra forrige måling 9. februar. Høyre faller 1,4 prosentpoeng til 30,4 prosent.

I motsatt ende er det Fremskrittspartiet som går mest fram. Partiet får en oppslutning på 12,4 prosent, en oppgang på 1,8 prosentpoeng. Nesten like stor fremgang, 1,6 prosentpoeng, får Venstre. Venstre får støtte fra 6,2 prosent av de spurte.

Sosialistisk Venstreparti går fram 1,5 prosentpoeng til 4,7 prosent. Kristelig Folkeparti går tilbake 0,5 prosentpoeng til 5,2 prosent, og Senterpartiet går så vidt tilbake med 0,1 prosentpoeng til 5,3 prosent. Rødt får støtte fra 2 prosent av de spurte, en fremgang på 0,3 prosentpoeng. (©NTB)