«AUF avholder åpen uke på Utøya 25.-30. mars. Vi legger til rette for at alle som føler seg berørt av 22. juli, med et behov for å besøke Utøya, gis anledning til det», skriver AUF på sin Facebook-side.

Til NRK sier generalsekretær Tonje Brenna i AUF at mange føler et behov for å besøke øyen der de grusomme hendelsene fant sted.

— Det har vært et voldsomt behov hos de aller nærmeste berørte etter 22. juli for å komme tilbake og besøke Utøya. Mange av de berørte har ikke hatt mulighet til å besøke Utøya ennå. Dette gjelder både overlevende, etterlatte, hjelpemannskaper og frivillige som ble innblandet i tragedien, sier Brenna.

AUF kommer ikke til å ha noe offisielt program under besøkene.

— Vi er opptatt av å gi de etterlatte en sjanse til å besøke øyen under rolige omstendigheter. Det vil være et støtteapparat tilgjengelig for dem som eventuelt trenger det, sier Brenna.

Pressen får ikke lov til å besøke Utøya den aktuelle uken.