Det gjorde partileder Liv Signe Navarsete klart da hun møtte pressen i vandrehallen i Stortinget mandag.

Navarsete sier at det ikke er gitt gode nok garantier for at arbeidsmiljøloven kan bli stående, dersom vikardirektivet blir en del av det norske lovverket.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har fra før sagt ja til å innføre vikarbyrådirektivet i norsk lovgiving, mens SV sier nei. Dermed må Arbeiderpartiet søke støtte på borgerlig side.

Også hovedsammenslutningene LO, YS og Unio vil ha norsk reservasjon mot direktivet, som fagbevegelsen ellers i Europa har akseptert.