Organisasjonen Norske Lakseelver mener mengden villaks nå er så liten at fisket må reduseres eller stanses både i sjø og elv, og krever strakstiltak. Miljødirektoratet bekrefter overfor Dagens Næringsliv at oppfordringen vil bli etterfulgt.

— Det ligger i kortene at det vil komme begrensninger både i elvene og i sjøen, og at det i første omgang vil omfatte Trondheimsfjorden og elvene der, sier seniorrådgiver Stig Johansson i Miljødirektoratet.

Til NTB opplyser direktoratet at de nye forskriftene vil bli klare torsdag.

Laksesesongen er nå halvveis. Fangstene i elvene er langt unna fjorårets nivå og er betydelig lavere enn gjennomsnittet for de siste ti årene. Situasjonen er verst i Trøndelagsfylkene, på Nordmøre og i Nord-Troms. Det er også lavere fangst enn normalt i Vest-Finnmark og på Sørlandet.

Norske Lakseelver, som representerer rettighetshaverne i elvene, har de siste dagene tatt til orde for strakstiltak.

— Vi er nødt til å spare avlsdyrene. Det bør snarest innføres gjenutsetting av all hunnlaks, og det må også gjelde laksefiskerne i sjøen, sier organisasjonens generalsekretær, Torfinn Evensen.

Han kaller dette settepotene som skal sikre kommende års avlinger i elvene, og mener derfor det er svært viktig at man unngår overbeskatning. (©NTB)