— To personer som ble fanget inne i den sterkt røykfylte tunnelen, ble behandlet for blåsyregassforgiftning, bekrefter fagdirektør Alf Henrik Andreassen i Helse Bergen overfor VG.

Trenger mer motgift

Røyk fra branner kan forgifte mennesker på hovedsakelig tre måter: Sot som pustes ned i lungene og gjør det vanskelig å puste, kullosforgiftning og cyanidgass som har en akutt kvelende effekt. Kullosforgiftning behandles med oksygen, mens det må gis motgift mot cyanidgassen.

— Jeg tror at vi i hele bergensområdet kan behandle 15- 20 personer. Hvis vi skulle ha en brann med 50 cyanid-forgiftede, tror jeg ikke vi kunne stablet på beina nok doser her, sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved seksjon for akuttmedisin ved Haukeland universitetssjukehus til VG.

Beredskapslager

Han mener derfor at man bør diskutere om man bør ha nok motgift tilgjengelig for større branner som den i Gudvangatunnelen.

Også Andreassen mener det er naturlig at man vurderer hvor mye av motgiften Cyanokit som bør være på beredskapslager.

Andreassen understreker at det ikke synes å ha vært mangel på denne motgiften i forbindelse med mandagens brann.