I år er 354 barn fra seks politidistrikt avhørt om vold i nære relasjoner ved Barnehuset i Oslo. 256 av dem, eller 72 prosent, har foreldre med en annen landbakgrunn enn norsk, viser tallene.

— Noen av barna blir utsatt for torturlignende metoder, sier daglig leder ved Barnehuset, Astrid Johanne Pettersen til NRK.

Tortur

Ved Statens barnehus i Oslo forteller barn hver eneste dag historier om knyttnever og mishandling.

— Sakene som kommer inn her er ikke saker som handler om at man har fått et klaps. Dette er saker hvor barn systematisk blir utsatt for psykisk og fysisk vold, sier Pettersen.

— Det kan være at de blir truet med drap. Det er også slag med flat hånd, knyttet hånd og bruk av gjenstander. Barna blir utsatt for torturlignende metoder, det at de blir stående på knærne over tid, med hendene opp, og at de står og venter på at det skal falle slag, sier hun.

Voldsom økning

— Det er en klar tendens i saker som blir anmeldt at andelen av barn som kommer fra en annen kultur blir flere og flere, sier politibetjent Tone Davik, fagspesialist på dommeravhør av barn i Kripos.

NRK har gått gjennom alle anmeldelser av straffelovens paragraf 219 der ofrene er yngre enn 18 år i tidsrommet fra 2006 til og med august i år.

I 2006 ble det anmeldt 81 saker om vold mot barn her i landet. Fra januar til august i 2014 ble det anmeldt 1.138 tilfeller av vold mot barn, viser NRKs gjennomgang.

Dialog

I den norske undersøkelsen «Vold og overgrep mot barn unge» fra 2007 sies det at mellom 12 og 17 prosent av barn med foreldre født utenfor Norge har opplevd grov vold, som å bli slått med knyttneve eller en gjenstand - 4 prosent av barn med etnisk norsk mor sier det samme.

Astrid Johanne Pettersen mener opplæring må til.

— Det å drive med opplæring og dialog er veldig viktig. Samtidig må det slås fast at det å utøve vold mot barn i Norge er helt forbudt.