Kystvaktskipene «Bergen», «Sortland», «Barentshav» og KNM «Olav Tryggvason» er alle leid ut til Norge av Remøy-gruppen på Sunnmøre.

Nå krever Remøy mer penger av Forsvarsdepartementet for leien. De har stevnet staten for Bergen tingrett, for å få utbetalt 4,5 millioner mer i året for de fire skipene.

Som økningen i statsbudsjettet

— Det handler om tolkning av kontraktene. Det er kontrakter som varer 15 år fremover, sier Arne-Martin Sørli ved regjeringsadvokaten. Millionene som Remøy nå har stevnet staten for, kan dermed bli mangeganget i løpet av årene.

4,5 millioner tilsvarer omtrent årets samlede økning for Kystvakten i regjeringens foreslåtte forsvarsbudsjett, som er på fem millioner kroner.

Det blir trolig rettssak i Bergen over påske. Foreløpig skal partene møtes til forberedelsesmøte i Bergen tingrett, som er verneting i avtalen mellom dem.

Spesialbygget båt

Remøys advokat Helge Olav Bugge ønsker ikke å kommentere saken.

De tre 90 meter lange kystvaktskipene er alle i Barentshav-klassen og er blant Forsvarets nyeste fartøy. KV «Sortland» er spesialbygget til å drive ubåt-redning. Felles for dem er at de er hybridbåter som går på både LNG-gass og diesel.

KNM «Olav Tryggvason» var opprinnelig bygget til Sjøheimevernet, men er nå overtatt av marinen.

De fire skipene er eid av to ulike selskaper innenfor Remøy-gruppen. Årsregnskapene for 2013 viser at leieinntektene var på rundt 160 millioner kroner for de fire skipene.

Rettelse, 3. november 2014: I en tidligere versjon av denne saken ble det oppgitt at KNM «Olav Tryggvason» opprinnelig var bygget til Kystvakten. Riktig er Sjøheimevernet.