Til sammen 1.151 personer mellom 18 og 67 år har deltatt i undersøkelsen. 43 prosent av dem sier at de har blitt mobbet. 46 prosent sier de ikke har blitt mobbet, og 11 prosent er usikre på om de har blitt utsatt for mobbing.

Dessuten oppgir 38 prosent at de kjenner én eller flere voksne personer som også har blitt mobbet. 54 prosent sier de har kjennskap til ett eller flere barn som har blitt mobbet.

— I Norge våkner rundt 40.000 barn og unge hver morgen til angsten for å bli mobbet, sier mobbeforsker Erling Roland til Dagbladet.

Roland er professor i pedagogisk psykologi ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Han betegner mobbing som et enormt samfunnsproblem.

— Tallene bekrefter funn i tilsvarende undersøkelser. Dette forteller oss at en stor andel barn og unge mener det er et hardt og krevende miljø på skolen i dag, sier barnepsykolog Willy-Tore Mørch ved Universitetet i Tromsø.

Leder Christopher Beckham i Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) sier det er viktig å slå ned på mobbing. Ikke bare skolen, men også foreldrene, har ansvar for å forebygge og stanse mobbing, sier han. (©NTB)