• SMØR TIL JUL: Tollsatsen for smør settes ned i hele desember. FOTO: SCANPIX

Julebaksten er reddet

Tollsatsen for smør settes ned i hele desember.