• ENDRET FORKLARING: PST-sjef Janne Kristiansen. FOTO: SCANPIX

PST-sjefen endrer forklaring om Breivik