— De må ta til takke med et tilbud som er dårligere enn det andre barn får, sier Lindboe.

I et brev til Utlendingsdirektoratet (UDI) ber Barneombudet om en avklaring om hvilke regler som gjelder for barnebaser i asylmottak. I et annet brev til Helse- og omsorgsdepartementet blir det bedt om at reglene som gjelder for barnehager, dagmammaordninger og lignende, også må gjelde for barnepass i asylmottak.