Professor i statsvitenskap ved NTNU, Torbjørn Knutsen, tror Statoil har hatt gode trusselvurderinger og risikoanalyser i bunn for sin virksomhet i Algerie, men mener selskapet både bør benytte seg av nye former for overvåking og inngå nye typer samarbeid for å øke sikkerheten ved anleggene sine, skriver Aftenposten.

— En mulighet er å inngå samarbeid med NATO og militære myndigheter i de landene de opererer. Disse har tilgang på eksempelvis helikoptre og droner, som kan overvåke områder på en helt annen måte enn privat sektor, sier Knutsen.

Han mener det langt fra er science fiction å anskaffe droner.

— Droner er framtiden. De amerikanske dronene for eksempel, de er ganske små - men med kamera. Droner blir mer og mer vanlig, fastslår professoren.

Han presiserer at disse dronene ikke skal være utstyrt med våpen, kun overvåkingsteknologi.