Vil bruke nabokjerringa mot terror

At folk bryr seg om hva naboen gjør og har lav terskel for å melde fra om noe mistenkelig, kan forebygge terroranslag begått av ensomme ulver, mener lederen i Politiets Fellesforbund.