Det innebærer mer penger til utdanning, forskning og infrastruktur i årene som kommer, framholdt Solberg under Stortingets spørretime onsdag. Hun gjentok varselet om endringer i skatteopplegget, men ville ikke gå i detaljer når det gjelder den samlede oljepengebruken i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet som legges fram på fredag.

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen frykter at regjeringen vil øke oljepengebruken utover det den forrige regjeringen la opp til.

— En ansvarlig økonomisk politikk er en forutsetning for å sikre arbeidsplasser og folks trygghet i hverdagen, sa Pedersen og minnet Solberg på uttalelser fra valgkampen der Jens Stoltenberg ble anklaget for å gjøre norsk økonomi mer oljeavhengig.

— Det handlet ikke om størrelsen på oljepengebruken, men måten pengene ble brukt på. Vi kommer til å føre en ansvarlig økonomisk politikk, sa Solberg.