Planen ble lagt fram på Statnetts høstkonferanse onsdag.

— Investeringsnivået er på vei mot historiske høyder. Dette er nødvendig for å sikre nettkapasitet over hele landet, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for strategi og samfunn i Statnett.

Strengere krav til forsyningssikkerhet, mål om økt fornybar kraftproduksjon samt omfattende industri- og petroleumsprosjekter gir omfattende behov for nettutbygging over hele landet i tiårene som kommer, skriver Statnett i nettutviklingsplanen.

En offensiv klimapolitikk i Norge og Europa er en av de viktigste drivkreftene for en omstilling i energisystemet, som også gir behov for et sterkere strømnett, heter det i planen.

Samtidig har flere tilfeller av ekstremvær, som stormen Dagmar i 2011, understreket sårbarheten i kraftsystemet og viktigheten av et sterkt sentralnett med tilstrekkelig reservekapasitet, skriver Statnett.

Statnett vil også legge nye kraftkabler til utlandet. En ny kabel til Danmark er under bygging. I tillegg er det planer om kabler til Tyskland og Storbritannia. Det betyr en tredobling av kapasiteten innen 2020. Det vil bidra til reduserte utslipp av klimagasser i Europa, mener Statnett.