- De berørte skal ikke bli glemt

Oppretter eget organ for krisehjelp.

Publisert Publisert

TENTE LYS: Den blå steinen er dekket av levende lys, blomster og hilsner. Foto: VEGAR VALDE

  • Rune Stølås
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Klokken 13.00 søndag startet det første møtet i det nyopprettede Nasjonalt samarbeidsorgan for helsemessig oppfølging.

Helsedirektoratet vil med dette bistå de aktuelle hjemkommunene til berørte etter massakren på Utøya og bomben i Regjeringskvartalet.

En rekke organisasjoner var invitert til møtet for å diskutere hvordan organet skal organiseres, og hvordan det skal hjelpe best mulig.

Les også:

Les også

[No available link text]

— Det viktigste nå er å sørge for at de mange pårørende og skadde som har opplevd traumatiske hendelser og lidd tap får den støtte og hjelp de trenger. Organet skal hjelpe både kommuner og andre organisasjoner som deltar i oppfølgingsarbeidet, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog til bt.no.

Skal ikke glemme

— Erfaringsmessig jobbes det veldig godt den første uken etter en katastrofe, så blir det lett glemt. Det skal ikke skje denne gangen, sier Guldvog.

Han understreker at han har stor tillit til arbeidet som gjøres rundtom i kommunene.

— Det er mange som har lagt ned en fantastisk innsats. Men vi ser behovet for en nasjonal koordinering av det videre oppfølgingsarbeidet. Møtet i dag viser også at det er stor interesse for et rådgivende ekpertutvalg som kan bistå med veiledning.

Omsorg

Guldvog mener de aller fleste vil klare å bearbeide det som har skjedd på en god måte.

— Det er veldig viktig med omsorg fra familie og venner. Så kan en ta kontakt med hjelpeapparatet når det er behov.

Det jobbes nå med å få en oversikt over hvor mange som er direkte berørt og hvilke tilbud som finnes i de ulike kommunene.

Alle landets fylkesmenn har også fått i oppdrag å forsikre seg om at kommunene i har tilgjengelige kriseteam, kontaktnummer for berørte og et system for informasjon og kommunikasjon med befolkningen.

Les mer:

Les også

[No available link text]

— Sterkt preget

Lørdag ble 14 av ungdommene som deltok på AUFs sommerleir fraktet til Bergen, og møtt av et kriseteam på Scandic Bergen Airport Hotel på Kokstad. Flere pårørende hadde også møtt opp.

— Veldig mange var sterkt preget av det grusomme som har hendt. De ble møtt av et team med eksperter i krisepsykologi, leger, psykologer og psykiatriske sykepleiere, sier informasjonsrådgiver Ola Henning Målsnes i Bergen kommune.

Alle som møtte opp på hotellet er blitt registert og vil få tilbud om videre oppfølging.

— Ifølge fagfolkene er dette veldig viktig. Først får folk innledende infomasjon om reaksjonene de kan ventes å få. Deretter følges de opp med individuell behandling fordi reaksjonene er ulike.

Målsnes sier kommunen setter inn alle nødvendige ressurser for å hjelpe berørte og pårørende til å komme seg videre.

Krisetilbud

Kriseteamet i Bergen kan treffes på telefon 55 56 87 54.

Kommunen vil også holde en ny samling for berørte ungdommer og deres pårørende mandag 25. juli, klokken 12.00 på Scandic Bergen City (Håkonsgaten 2-7).

Flere av kirkene i Bergen holder åpent. Blant annet vil Domkirken være åpen fra klokken 19.00 til 22.00 søndag. Johanneskirken og Slettebakken kirke har også vært åpen i dag.

Politiet har opprettet en nasjonal pårørendetelefon: 815 02800. Røde Kors har også opprettet en hjelpetjeneste for barn og unge som ikke er direkte berørt: 800 33321.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. [No available link text]

  2. [No available link text]

  3. [No available link text]