• TENTE LYS: Den blå steinen er dekket av levende lys, blomster og hilsner. FOTO: VEGAR VALDE

- De berørte skal ikke bli glemt

Oppretter eget organ for krisehjelp.