— Vekten i Ap har forskjøvet seg, på en måte ledelsen må ta hensyn til fremover. Dette viser at det tross alt nytter å slåss, sier Bellonas Fredrik Hauge til NTB og legger ikke skjul på at han er klar til kamp.

— Vi lå på Røst i 2001, og vi skal ligge der igjen hvis de åpner for oljeleting.

Ole, fisk og miljø

LoVe Petro, som representerer 200 bedrifter i Lofoten og Vesterålen, er fornøyd med at Arbeiderpartiet nå sier ja til konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor øygruppen i nord.

— Vi har i lengre tid jobbet med å få frem fakta om hvilken betydning en konsekvensutredning og eventuell petroleumsvirksomhet vil ha for vår region. Det viktigste er at vi nå får vite om petroleumsaktivitet kan kombineres med hensynet til fiskeri og miljø, sier daglig leder Ørjan Robertsen i LoVe Petro.

Organisasjonen ble opprettet for å «få frem faktabasert kunnskap om hva en konsekvensutredning, og eventuell åpning av feltene utenfor Lofoten og Vesterålen vil innebære».

- Betydelig motstand

Miljøorganisasjonene er ikke like fornøyd, men også der er det optimisme å spore.

— Avstemningen på landsmøtet til Ap viser at det er en betydelig motstand mot oljeboring i nord også internt i partiet, og vi vil stå på videre sammen AUF. Kampen for å bevare Lofoten, Vesterålen og Senja er langt fra over, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

- Kamp mot kunnskap

Natur og Ungdom er også kampklare, men virker noe mer pessimistiske etter Ap-kompromisset.

— I dag går Arbeiderpartiet til kamp mot fisken, ungdommen og all tilgjengelig kunnskap. Det er en kamp vi aldri skal la dem vinne, sier leder Silje Lundberg.

— Oljetilhengerne legger alle miljøfaglige råd på hylla, og partiet viser med dette at de ikke er opptatt av kunnskap, med mindre den sier det de vil, legger hun til. (©NTB)