Regjeringa reviderersin eigen kvotepolitikk

Regjeringa varslar ein full gjennomgang av statens kjøp av klimakvotar.