• VANN IKKJE FRAM: Svein Kåre Gunnarson fekk ikkje medhald i Bergen tingrett. Bildet er tatt under ei minnestund ved Ryvarden ti år etter ulukka. FOTO: ØRJAN DEISZ

«Sleipner»-offer blei ikkje trudd

Svein Kåre Gunnarson (46) overlevde "Sleipner"-forliset, men tapte rettssaka for å få erstatning for posttraumatisk stressliding og kuldeintoleranse.