Nytt system gir mange feil

En halv million boliger vil trolig få for høy ligningsverdi.