I april var det 22 år siden katastrofen på «Scandinavian Star». 159 mennesker omkom etter at det brøt ut brann i internasjonalt farvann, mens skipet var på vei fra Oslo til København. 134 av de omkomne var norske.

I nær sagt alle år siden, har flere grupper pårørende arbeidet for en full gjennomgang og granskning av saken. Det er påvist en rekke mangler, både når det gjelder etterforskningen av brannen og i spørsmålet om eier— og ansvarsforhold.

Vurderer brannen

Oslo-politiet arbeider for tiden med en gjennomgang av brannetterforskningen for å avgjøre om det er grunnlag for å gjenoppta denne delen av saken. Bakgrunnen er at en gruppe eksperter har klart å så tvil om de konklusjonene politiet kom til, er riktige.

Vi kan ikke la saken skure videre

Jan Bøhler (Ap), stortingsrepresentant

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, Jan Bøhler, tok saken opp i Stortinget, i form av en interpellasjonsdebatt. Det var i den påfølgende debatten Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen lanserte muligheten for en parlamentarisk granskningskommisjon:

Behov for uavhengig granskning

— Jeg nevner for å understreke at det er flere måter å foreta slike undersøkelser og granskninger på. Parlamentariske granskningskommisjonen nedsettes sjelden, uten at det er noen grunn for det, sier Anundsen

— Det er sentralt om granskning blir sett på som tilstrekkelig uavhengig. Hvis Stortinget gjør det, starter man på sett og vis fra begynnelsen og med blanke ark. Tidligere har regjeringsoppnevnte utvalg håndtert saken, derfor vil jeg bare peke på at Stortinget kan gjøre det, dersom de ønsker det. Uansett vil det bli gjort i nær dialog mellom storting og regjering, sier Anundsen.

Jan Bøhler er usikker på om en stortingsoppnevnt kommisjon er tingen, selv om han mener noe må gjøres:

Dårlig samvittighet

— Jeg tror vi vil få dårlig samvittighet i fremtiden hvis vi ikke tar noen grep. Vi kan ikke la saken skure videre, sier Bøhler.

— Jeg synes det var lovende toner fra regjeringen, men tanken om en stortingsoppnevnt kommisjon er nytt for meg. Jeg må diskutere dette med flere, før jeg tar stilling til det. I min interpellasjon bygger jeg på tidligere regjeringers dokumenter. Det er dette grunnlaget og denne informasjonen som har vært for dårlig. Regjeringen må derfor se på det som er levert til stortinget. Regjeringen må ta sitt ansvar, på samme måte som politiet, påtalemyndigheten og Stortinget må ta sitt, men det er ikke Stortinget som har levert premissene for den behandlingen som så langt har funnet sted.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vil ikke si om han selv mener en ny granskning er fornuftig. Han viser til den pågående gjennomgangen av politiet, og at det ikke vil være riktig å legge føringer for denne gjennomgangen.

LANGVARIG: Det gikk 38 timer fra den første brannen på Scandinavian Star ble oppdaget til den siste var slokket.