Håpet er at ordningen blir droppet i hovedstaden allerede neste år, skriver Dagsavisen.

— Hvert år møter tusenvis av barn opp til første skoledag uten å ha tilstrekkelige norskkunnskaper. Kontantstøtten oppfordrer dem som har aller mest å tjene på å gå i barnehage, til å bli hjemme, sier sentralstyremedlem i Unge Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, til avisen.

Unge Høyre har nå sendt forslaget til programkomiteen i Oslo Høyre.

Høyres Stefan Heggelund ønsker ideen velkommen, men sier man i nasjonal politikk må forholde seg til det løftet de har gitt velgerne om å beholde ordningen. Han viser til det som står i regjeringsplattformen og i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF, men sier saken stiller seg annerledes i lokalpolitikken i Oslo.

Tybring-Gjedde har lenge ønsket å gjøre kontantstøtten til en frivillig kommunal ytelse, og viser til at sju av ti kontantstøttebarn i Oslo har innvandrerbakgrunn. Hun mener ordningen hindrer integrering.