Deretter skal andre ferjestrekninger følge etter og ta i bruk systemet, skriver Våre Veger.

— Vi har lenge hatt en prøveordning på strekningen Flakk-Rørvik. Her har det vært mye prøving og feiling. I så måte har prøveperioden vært vellykket, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.