24 millioner kroner til samhandling

Helse- og omsorgsdepartementet gir 24,3 millioner kroner til samhandling i kommunene.