24 millioner kroner til samhandling

Helse- og omsorgsdepartementet gir 24,3 millioner kroner til samhandling i kommunene.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Regjeringen har i år satt av i alt 133 millioner kroner til dette formålet. I juni ble 104 millioner kroner fordelt til samhandlingsprosjekter landet rundt.

— Vi ser at det bygges opp bedre helsetjenester der folk bor. Og vi ser at det satses på forebygging av sykdom og tidlig behandling av sykdom. Mange kommuner satser på samhandling. Med midlene vi nå deler ut stimuleres enda flere, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Midlene skal blant annet brukes til lokalmedisinske sentre der kommuner og sykehus samarbeider om å bygge opp gode lokale tjenester. Midlene går også til andre typer samarbeid om helse- og omsorgstjenester, både samarbeid mellom kommuner og sykehus og samarbeid kommuner imellom.

Forebygging av sykdom er et viktig mål med samhandlingsreformen. Derfor får også frisklivstilbud støtte. Dette er tilbud til dem med økt risiko for å utvikle sykdommer på grunn av levevaner. Noen trenger hjelp til å stumpe røyken. Andre trenger støtte til å legge om kostholdet eller komme i gang med fysisk aktivitet.

— Vi ønsker frisklivstilbud flere steder. Det er både en investering i livskvalitet for mange mennesker og en god samfunnsøkonomisk investering, sier Strøm-Erichsen.

I tillegg er det gitt 2 millioner kroner til etablering av et nasjonalt telefonnummer til kommunale legevaktsentraler.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS har fått 4 millioner kroner i støtte. Organisasjonen skal ha en rådgivende og understøttende rolle overfor kommunene i gjennomføringen av reformen.

Publisert: