Nina Braathen Hjortdal, som bistår den nå 16 år gamle jenten, reagerer kraftig på at Rune Øygard igjen stiller opp i mediene, og hun er ikke glad for at mediene lar ham slippe til.

— Han har hele tida valgt å bruke mediene til å prosedere saken og sin egen uskyld, og jeg reagerer kraftig på at han gjør det enda en gang. Det er sårende og krenkende for jenten at han enda en gang går ut og fremstiller henne som en løgner. Samtidig står hun godt i denne saken, hun vet at hun snakker sant, sier Hjortdal til NRK.

Hun tror ikke medieeksponeringen vil virke positivt for Øygard, og mener publikum også finner det støtende.

Jenten har forklart at de to har hatt seksuell omgang flere ganger, det første da hun var 13 år. Øygard hevder han ikke har gjort noe ulovlig.

Han avviser at intervjuene han gir er ledd i en gjennomtenkt PR-strategi.

— Det er for å komme i møte alle reaksjonene som har kommet. Det er ikke for å få sympati, men for at rettferdigheten og sannheten skal komme fram. Det er ikke sikkert at saken er så opplagt som mediene, naturlig nok, har fremstilt den, sier Øygard til NRK.