Tall som forskere fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har sammensatt i studien «Divorce in Norwegian Same-sex Marriages 1993-2011», viser at risikoen for brudd er aller størst blant kvinnepar.

Av partnerskap og ekteskap mellom par av samme kjønn har 22 prosent i perioden 1993 til 2010 endt med skilsmisse. Hele 26 prosent av kvinneparene var skilt etter sju år, mot 20 prosent av mannsparene.

Av dem som inngikk partnerskap i 1993 er nå 45 prosent av kvinneparene og 40 prosent av mannsparene skilt. Til sammenligning er 31 prosent av par av motsatt kjønn som giftet seg i 1993 nå skilt, viser tallene fra SSB.

Undersøkelsen viser også at det har vært en stor økning i antall par av samme kjønn som har felles barn, men funnene i den norske undersøkelsen viser at det å ha ett eller flere felles barn ikke gjør skilsmisserisikoen mindre.

Til sammen er det registrert 3.524 registrerte partnerskap og ekteskap mellom personer av samme kjønn i perioden 1993-2011. Det er mindre enn 1 prosent av alle ekteskap inngått i denne perioden.