Ulykken skjedde i Våler i Østfold 16. oktober i fjor. Jegeren er dømt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Moss tingrett mener at jegeren opptrådte uaktsomt da han ikke rettet våpenet i en sikker retning da han skulle tømme våpenet for ammunisjon da jaktlaget sto ved bilene sine, skriver Moss Avis.

Mannen må betale drøyt 600.000 kroner til DNB Forsikring, samt 75.000 kroner i oppreisningserstatning til avdødes sønn og mor.