Mange av oss leser innholdsdeklarasjonen nøye, og stort sett er norske forbrukere opptatt av å unngå for mye sukker, fett, salt og kalorier i matvarene. Men undersøkelsen som TNS Gallup har utført for Statens institutt for forbruksforskning, viser at mange ikke forstår det de leser, skriver Nationen.

I undersøkelsen svarer 37 prosent at det er vanskelig å forstå matmerkingen, mens 35 prosent sier de sjelden har tid til å lese innholdsdeklarasjoner. 31 prosent tar seg aldri bryet.

Forbrukerrådet mener undersøkelsen viser at dagens ordning for merking av matvarer gjør det vanskelig å sjekke innholdet i maten man kjøper, og vil ha enklere og tydeligere merking.

— Hvor mange vet hva grensen for hvor mye salt man bør få i seg i løpet av en dag er? spør direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Nå foreslår Forbrukerrådet at varene skal merkes med fargekoder som viser innholdet av sukker, salt og fett. En slik ordning finnes i dag i Storbritannia.

— Alle vil leve sunt, og derfor må vi forenkle innholdet slik at alle med en gang kan se om matvaren er sunn eller ikke, sier Flesland.