De samme menighetene hadde i 2011 en valgoppslutning på 13,5 prosent.

— Dette er en stor tilbakegang samlet sett, men det er noen få store bymenigheter som trekker ned gjennomsnittet, sier seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide i Kirkerådet i en pressemelding.

De aktuelle menighetene som hadde valg, har siden 2005 deltatt i en prøveordning der halve menighetsrådet velges annethvert år.