Rune Øygard vurderer å anke over saksbehandlingsfeil, opplyser hans forsvarer Martin Eiebakke.

Det er ikke mulig å anke over skyldspørsmålet, men Eiebakke sier at han sammen med sin klient nå skal vurdere om det er grunnlag for å anke til Høyesterett over saksbehandlingen.

— Jeg tenker da på at vi ikke fikk innsyn i jentens journaler fullt ut fra barne- og ungdomspsykiatrien, og at vi heller ikke fikk lov til å føre psykiater Lars Weisæth som vitne når vi mente det åpenbart var relevant for denne saken, sa Eiebakke da han møtte pressen etter at dommen falt i Eidsivating lagmannsrett torsdag.

Øygard ble dømt til fengsel i ett år og tre måneder. Han mener seg uskyldig dømt.

TilDagbladetsier han at han vil kjempe videre.

— Straff og erstatning er mindre viktig. Så lenge påstanden om overgrep henger der, har jeg lyst til å kjempe, sa Øygard til avisen utenfor tinghuset på Hamar kort tid etter at dommen hadde falt.

Lagmannsrettens dom er halvparten så lang som aktors påstand, og langt kortere enn dommen i tingretten der Øygard ble dømt til fire års fengsel.