— 2014 har vært et fantastisk år, med økning i både laksepris og volum. Neste år blir veksten enda høyere. Markedet forventer nå 10 prosent økning i lakseprisen i 2015, sier megler Piotr Wingaard til Dagens Næringsliv. Han jobber i selskapet Fishpool, som er laksebørs og markedsplass for finansielle laksekontrakter.

Et kilo norsk laks har i snitt kostet 39,75 kroner i året som snart ligger bak oss. Verdien av den norske lakseeksporten har gjennom hele året ligget høyere enn i fjor, til tross for at det betente forholdet mellom Russland og vesten førte til restriksjoner på importen av blant annet norsk fisk til Russland.

Med ytterligere vekst i 2015, kan den samlede verdien komme opp i 50 milliarder kroner.

— Årets vekst i norsk lakseeksport er imponerende, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H), som mener veksten viser at næringen gjør det godt i stadig flere markeder.