— Vi forhandlet i tolv timer og fikk til noe nå som Ap aldri ville ha gått med på. Landet har nå en mer liberal justisminister enn da Pål Lønseth forvaltet regelverket, sa Grande i sin tale til landsstyret i Venstre lørdag.

Lønseth var statssekretær for Arbeiderpartiet i Justisdepartementet i forrige periode. Han var kjent for å følge det mange opplevde som en hard linje i asylspørsmål.

— Vi har sett hvordan SV kjempet med Arbeiderpartiet om asylbarn - uten å komme i mål. Og vi husker hvordan vi oppsummerte Aps politikk med uttrykket «alle skal ut». Nå er regelverket endret, slik at barns behov skal tillegges større vekt, sa Grande til stor applaus fra delegatene.

Hun la til at den nye forskriften skal evalueres i løpet av ett år. Hvis ikke det nye regelverket følger til en reell liberalisering, så skal reglene vurderes på nytt, framholdt Venstre-lederen.