- Veldig krevende å innfri skatteløftet

Det blir «veldig krevende» å innfri løftet om 31 milliarder kroner i skattelette, konstaterer statsminister Kjell Magne Bondevik. Det gjenstår 12 milliarder.