Overflod avsamfunnsvitere

Vi får overflod av samfunnsvitere, sosionomer og barnevernspedagoger i den neste tiårsperioden.