46 personer tilbake på Grane-feltet

46 personer fra Scarabeo 6 hadde onsdag ettermiddag i returnert til boreriggen.