Kværner-løsning trekker ut

Banker og aksjonærer nøler med å tilføre Kværner sårt tiltrengt kapital.