Bondevik-regjeringen vil ikke reforhandle

Den nye samarbeidsregjeringen vil ikke reforhandle sykelønnsavtalen som organisasjonene i arbeidslivet og Ap-regjeringen er blitt enige om.