Fryktar atom-utsleppa

Vestnorsk Havbrukslag krev at regjeringa tek atomtrugsmålet mot oppdrettsnæringa like alvorleg som virussjukdommane i landbruket.