Grønt lys for marihuanamarsj

Oslo politidistrikt ga fredag formell tillatelse til at Marihuanamarsjen 2001 kan gjennomføres i Oslo lørdag.